Over Martijn Junte

Alle vormen van tradities blijven de moeite waard om door te geven…

Martijn Junte (1972) is godsdienstsocioloog. Hij noemt zichzelf een postchristelijke theoloog met gevoel voor traditie. Hij was afgelopen jaren predikant in verschillende remonstrants gemeenten, maar heeft, zoals hij het zelf formuleerde in 2017, met pijn in zijn hart de toga aan de wilgen gehangen. Hij vond het predikantschap een zware opdracht, mooi soms, maar vooral zwaar.

Zijn roeping veranderde niet, schreef hij aan het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap, wel de plaats en de wijze waarop hij er invulling aan geeft. Inmiddels werkt hij als docent godsdienst in Rotterdam Zuid, is hij Yoga docent en sinds 2020 als predikant verbonden aan Vrijzinnig Delft. Hij volgde daarmee Ds. Tina Geels op als vaste predikant.

Voor het leggen van een eerste contact graag een mail sturen naar martijnjunte@xs4all.nl